01 Temmuz 2016 Cuma - Anasayfa  |   Hakkımızda  |   Bana Özel

Doğum Süreci Haftalık Periyod

Mayıs Ayında Doğanların İsimlerine Göre Karakter Analizleri

Öncelikle “İsimden Karakter Analizi Nasıl Yapılır?” yazımızda anlatıldığı şekilde kişinin isim ve soy isminden hareketle, karşılık gelen “Karakter Grubu” sayısını hesaplayınız. Aşağıda bu sayıya karşılık düşen gruptaki açıklamalarda yetenekler, zaaflar ve genel kişilik özellikleri ile ilgili bilgileri bulabilirsiniz.

İsimden Karakter Analizi Nedir?

İsimden Karakter Analizi Nasıl Yapılır?

 

KARAKTER GRUBU: 1 

“İnatçı, duygusal, merhametli”

Genel Özellikleri:

Sakin görünürler ama aslında patlamaya hazır birer bombadırlar. Sakinliklerinin ardında fırtınalar kopmaktadır. Olaylara tepki vermez, içlerine atarlar. İçlerine attıkları birikip günün birinde aniden patlamalarına sebep olur. Küçük şeylerden mutlu olur, kendi işlerini kendileri görürler. İşlerine karışılmasını sevmezler. Yardımseverdiler. Ailelerine düşkündürler, ancak mükemmeliyetçi yapıları onları aileleri ile karşı karşıya getirebilir. Kendi bildikleri yolu seçmekte ısrarcıdırlar. İnatçı yapıları aynı zamanda onları kararlı kılar.

Aşk ve Evlilik Hayatları

 Evlenirlerse ideal bir eş olurlar. Yuvalarını el üstünde tutarlar. Eşlerini bir ömür boyu sever ve sayarlar. İlişkilerinde de dış etkenlerden hoşlanmaz ve başkalarının negatif düşüncelerinin etkisi altında kalmak istemezler.

 

KARAKTER GRUBU: 2

Bu gruba ait insanlar hangi ayda doğmuş olurlarsa olsunlar benzer özellikler sergilerler.

Bu insanlar geleneklere ve otoriteye çok bağlıdırlar. Sürekli hatasız çalışmaya ve üstlerindeki makamın saygısını kazanmaya çaba gösterirler. Arkadaş canlısıdırlar ancak çekingen ve içedönük yapıları nedeni ile topluluk içinde zor fark edilirler. Yapı olarak zor beğenen insanlardır, arkadaşlarını özenle seçerler. Çocuklarına kol kanat gerer, kendi anlayışları doğrultusunda yetişmeleri, rahatları ve güvenleri konusunda ellerinden geleni yaparlar. Otoritelerine saygı gösterilmesini ister bazen çocuklarından yapabileceklerinden fazlasını beklerler. Ev ve aile yaşamının iyi düzenlenmesi ve kusursuz bir makine gibi işlemesinden mutlu olurlar. Ayrıntılara çok dikkat eder ve düzeni bozacak en ufak ayrıntıdan bile rahatsız olurlar. Düzen duyguları onlara misafirlikte bile çevreye müdahale etmeye iter.

Fazla baskın olmayan ve lider özelliklerinden uzak kişiler olurlar ve sosyal hayatta genelde gerilerde yer alırlar. Kararsızlıkları da olumsuz sonuçlar almalarında etkili olur. Her zaman güven içinde olmak isterler. Yeteneklerini ve duygularını açığa çıkarmaktan çekindiklerinden hak ettikleri değerin çok azıyla yetinmek zorunda kalırlar.

Evlilikleri genel olarak çok sakin ve mutlu geçer. Karşılarındaki insana üzüntü yaşatmazlar. Çok iyi bir arkadaş, çok iyi bir eş ve çok iyi bir danışmandırlar. Ortak olarak güvenilirdirler.

 

KARAKTER GRUBU: 3 

“Zeki, duygusal, ağırbaşlı”

Genel Özellikleri

 Zeki, duygusal ve ağırbaşlıdırlar. Huzur ararlar. Mükemmeliyetçidir, hatayı kabullenemezler, en küçük hatalara bile sinirlenebilirler. İş konusunda atılgan, duygusal hayatta çekingendirler, duygularını belli etmezler. Samimi, yardımsever, fedakârdırlar, bununla mutlu olurlar.

İş Hayatları

Tükenmez bir enerjiye sahiptirler. Kendilerine akıl verilmesine, işlerine karışılmasına tahammül edemezler. Kendileri de başkalarının işlerine karışmayı sevmezler. Özde duygusaldırlar. Maddi olarak iyi bir konuma gelmek için çok çalışırlar ve bu amaçlarına genelde ulaşırlar. Politikaya düşkündürler. Hep önde olmak isterler, başarınca mutlu ve motive olurlar.

Aşk ve Evlilik Hayatları

Kendi yapılarına uygun biri ile evlendiklerinde mutlu olurlar. Eş ve ailelerine düşkündürler. Eşlerini sever ama çok kıskanırlar. Ama bu kıskançlık paranoya biçiminde değildir ve hiç bir zaman sorun olacak boyuta ulaşmaz. Eşlerini mutlu etmek için hiç bir fedakârlıktan kaçınmazlar.

 

KARAKTER GRUBU: 4

“Mantıklı, zeki, dürüst”

Genel Özellikleri 

Sürekli yenilik peşinde koşarlar, meraklı ve araştırmacıdırlar. Mevkilerini yükseltmek için çok çalışırlar, iş konusunda girişimcidirler. Duygusal konularda utangaçtırlar. Eğlence ve çalışmayı iyi dengeler, birbirine karıştırmazlar. Dostlarını özenle seçer, değer verir, karşısındakinden de aynı özeni beklerler.

İş Hayatları

Titiz ve kuralcıdırlar. Başladıkları işi bitirirler. Tek başına hareket etmeyi severler, işlerine karışılmasını istemezler. İdareci, yönetici yönleri gelişmiştir. Politikada başarılı olabilirler. Adalet ve eşitlik karakterlerinin en belirgin özellikleridir.

Aşk ve Evlilik Hayatları

Eşleri ile uyumlu ve sakin bir yaşantı sürerler. Eşlerine bağlıdırlar. Eşlerinin de aynı düşünce yapısında olmasını isterler. Hemen aşık olmazlar, evlenecekleri zaman her şeyi ince eler sık dokurlar.

 

KARAKTER GRUBU: 5

“Çalışkan, zeki, ciddi”

Genel Özellikleri

Çalışkan, zeki, ciddi, doğuştan liderdirler. Hedefleri için çok çalışırlar. Kafalarına koyduklarını tek tek gerçekleştirirler. Dürüst ve çok kuralcıdırlar. Sözlerini tutarlar. Kendi kurallarının dışına çıkmazlar. Sert mizaçlarına ve hatayı hoş görmeyen yapılarına rağmen insanlara samimi ve içten yaklaşırlar. Yardımseverlerdir. Sosyal ilişkileri iyidir. Eğlenceye düşkün olmasalar da yakın çevreleri ile birlikte olmak onlara keyif verir.

İş Hayatları

İyi yönetici olurlar. Politikada başarılı olabilirler. Başaramayacaklarını hissettikleri ve kendi kurallarına uymayan işlere kalkışmazlar. Bir iş zor olsa da başaracaklarına inanıyorlarsa bu işe girmekten kaçınmazlar. Başladıkları işi mutlaka bitirirler.

Aşk ve Evlilik Hayatları

Kendi yapılarına uygun biri ile evlenirlerse sorunsuz ve hayatlarının sonuna kadar mutlu, huzurlu yaşarlar. Eşleri için fedakârlık yapmayı severler.

 

KARAKTER GRUBU: 6

“Zeki, mantıklı, idealist”

Genel Özellikleri

Zeki, mantıklı, idealisttirler. Diplomatik ve idarecidirler. Çalıştıkları konularda kararlıdırlar. Gururludurlar, başarısızlığa uğramak korkusu onları bir işe başlarken tereddütte bırakabilir. Bir işe başlamadan önce tüm yönleri ile inceler ve başlarlar. Başladıkları işi de kararlılıkla sonlandırırlar. Çekici, zarif ve duygusaldırlar. Samimi, içten, dostlarına değer veren insanlardır. Eğlenceli ortamları ve dost toplantılarını severler. Her zaman ön planda olmak isterler.

İş Hayatları

Üzerlerine aldıkları işleri tam anlamı ile yerine getirirler. Kafalarındakini gerçekleştiren idealist insanlardır. Adil ve eşit davranmaya özen gösterirler.

Aşk ve Evlilik Hayatları

Mükemmeliyetçi oldukları için aileleri için en iyiyi yapmaya özen gösterirler. Eşlerine düşkün ve fedakârdırlar. Gizleyemedikleri bir duygusallıkları vardır, romantik ve zariftirler.

 

KARAKTER GRUBU: 7

“Hassas, çözümleyici, sabırsız”

Genel Özellikleri

Hassas, zeki, mükemmeli arayan, çalışkan insanlardır. Hızlı tahlil yetenekleri ile ön plana çıkarlar. Başlayacakları işi kafalarında baştan sona düşünüp bitirirler. Gerçek süreç henüz başlamadığı için bu durum onları sıkıp heyecanlarının yok olmasına sebep olabilir. Bu yetenekleri doğru kullanıldığında çok işlerine yararken, sabırsız davrandıklarında aksi sonuçlar doğurabilir. İşlerine düşkün olsalar da eğlenmeye de zaman ayırırlar. Gezmeyi, yeni yerler görmeyi severler.

İş Hayatları

Yaptıkları işi sonlandırmak için çok çalışırlar. Yanlarında çalışanlardan da aynı performansı beklerler. Dürüst ve kuralcıdırlar. Emir almayı sevmezler. İşlerine karışılmasını istemezler. Akıllarında yüksek mevkiler vardır. Kaliteli iş yapmak, kalıcı olmak isterler. İdareci olarak başarılı olurlar. Lider yaradılışlı olduklarından kendi bağımsız işlerinin başında olmak isterler.

Aşk ve Evlilik Hayatları

Duygularını gizlemeyi tercih ederler. Çok iyi bir eş olurlar. Fedakârdırlar, sevdikleri insanı mutlu etmek onlar için çok önemlidir.

 

KARAKTER GRUBU: 8

“Lider, zeki, duygusal”

Genel Özellikleri

Lider, zeki, duygusal ve çalışkandırlar. Ağırbaşlıdırlar, sakin bir hayatı tercih ederler. Çok çalışırlar ama sosyal hayattan da kopuk değildirler. Yakınları ile vakit geçirip eğlenmekten hoşlanırlar. İnsan ilişkilerindeki başarıları onların hem iş ortamında, hem özel hayatta aranan insanlar olmalarına yol açarlar.

İş Hayatları

İşlerinde sebatkâr, kararlı ve azimlidirler. Planlayıcı ve düzenleyici yetenekleri çok gelişmiştir. İşlerinde son derece titizdirler. Başarı ve mükemmellik hedefleridir. İş dünyasında başarılı olmak için yaratılmışlardır. Liderlik özellikleri ön plandadır. Dürüst ve samimi çalışmaları ile lider olma amaçlarına ulaşırlar.

Aşk ve Evlilik Hayatları

Dışarıdan bakıldığında ilk anda belli olmayan bir duygusallıkları vardır. Bu yünleri birlikteliklerinde ortaya çıkar. Tutkulu ve romantiktirler. Eşlerine sadakatle bağlı olurlar, eşlerinin mutluluğu için çok çalışırlar.

 

KARAKTER GRUBU: 9

“Özel Grup”

Bu gruba ait insanlar çok özel bir etkiye sahip olup hangi ayda doğmuş olurlarsa olsunlar kesinlikle benzer özellikler gösterirler. Her ortamda lider kişiliklerini ortaya koyarlar. İş ve sanat hayatında en üst noktalara ulaşırlar.

Dokuzuncu grup, bu gruba dâhil olan insanlara her konuda başarının kapısını ardına kadar açar. İçeri girip girmemek onlara kalmıştır. Ancak birçoğu bu kapıdan içeri girerek şanslı yollarına devam ederler.

Son derece mantıklı bir o kadar da duygusal insanlardır. Zaman zaman ikilem yaşasalar da mantıklarıyla çabuk toparlanıp dengeyi kurmayı bilirler. İnsancıl yanları da çok gelişmiştir. Özgürlüklerine son derece düşkündürler. Bu yüzden hesap vermekten hoşlanmazlar.

Hiçbir zaman sıradan ve basit işlerle ilgilenmek istemezler. Kararlarını kendileri vermek isterler. İdareci, yönetici, hükmedici bir yapıları vardır.  Güce ve güzelliğe düşkündürler. İstedikleri şey ne olursa olsun sınır tanımaz bir gayret gösterip eninde sonunda elde ederler. Hırsları, meraklı yapıları ve kıvrak zekâları her şeyin üstesinden gelmelerini sağlar.

İnsan ilişkilerinde son derece başarılıdırlar. Güçlü önsezileri ile insanları isabetle tahlil ederler. Dost ve olumlu yaklaşımları ile son derece olumlu etki bırakırlar.

 

KARAKTER GRUBU: 11

“Gerçek liderlerin grubu”

Bu grubun insanları hangi yaşta olurlarsa olsunlar, nerede yaşıyor olurlarsa olsunlar, hangi ayda doğmuş olurlarsa olsunlar her zaman lider vasıflarını üzerlerinde taşırlar. Şans her zaman onların yanındadır. Çoğu kişiye imkânsız gibi görünen şeyi onlar büyük bir rahatlıkla bitirirler. Aynı anda birçok yeteneğe sahiptirler. Politika, sanat, iş dünyası, yöneticilik, spor, insan ilişkileri vs.

Çoğunlukla bulundukları çevre onlara yetmez ve değişiklik peşinde koşarlar. Yeni girdikleri ortama çok çabuk uyum sağlarlar. Yeni el attıkları işleri bile kıyısından bucağından bulaşmazlar. Zirveye, en yüksek mevkiye çıkmaya çalışırlar.

İnsanlarla olan ilişkilerinde son derece dikkatli ve başarılıdırlar. Herkesle çok iyi anlaşabilirler. İş yapma ve yaptırma konusunda ayrı bir yetenekleri vardır.

Coşkulu insanlardır ve bu coşkuları aşk hayatlarında da aynen devam eder. Beraberliklerinde ve özellikle evliliklerinde kesinlikle aceleci davranmamaları gerekir. Hiçbir şey onları alt edemez ama karşı cinsle olan birlikteliklerinde eğer acele ve yanlış kararlar almışlarsa çok zor ve sıkıntılı zamanlar geçirebilirler. Sohbetlerinde karşısındaki kişiye güveninceye kadar kişiliği ile ilgili ipucu vermezler. Karşılarındakinin düşüncelerini sezme yeteneğine sahip oldukları için diğer insanların hoşlandıkları ya da ilgilendikleri konuları hızla kavrar ve yardımcı olma amaçlı düşüncelerini açıklarlar.

Hayatları son derece renkli ve hareketlidir. Eğlenmekten, seyahat etmekten büyük keyif alırlar. Dostları ile eğlenmekten hoşlanırlar. Dolu dolu yaşayan çevresindekilere güven ve ümit veren insanlardır.

Yorum

SON EKLENEN YAZILAR

YAZARLAR

Eyüp Kemal Sevinç
Gulderen Murteza
Ped. Alev G. Gürer
Uz.Dr. Birgül Coşkun
Uz.Dr. Demet Ilıkkan
Uz.Dr. Enver Kurt
Uz.Dr. Murat Palabıyık