27 Haziran 2016 Pazartesi - Anasayfa  |   Hakkımızda  |   Bana Özel

Doğum Süreci Haftalık Periyod

Ağustos Ayında Doğanların İsimlerine Göre Karakter Analizleri

Öncelikle “İsimden Karakter Analizi Nasıl Yapılır?” yazımızda anlatıldığı şekilde kişinin isim ve soy isminden hareketle, karşılık gelen “Karakter Grubu” sayısını hesaplayınız. Aşağıda bu sayıya karşılık düşen gruptaki açıklamalarda yetenekler, zaaflar ve genel kişilik özellikleri ile ilgili bilgileri bulabilirsiniz.

İsimden Karakter Analizi Nedir?

İsimden Karakter Analizi Nasıl Yapılır?

 

KARAKTER GRUBU: 1

“Neşeli, Duygusal, Pratik”

Genel Özellikleri:

Hayat dolu, neşeli, duygusal ve inanılmaz bir şekilde pratik zekaya sahiptirler. Arkadaşlarına ve dostlarına son derece sadıktırlar.  Her zaman kalabalık ortamları tercih ederler. Yalnız kalmak hayattaki en büyük korkularından bir tanesidir.

Olabilecek tehlikeleri önceden fark edip önlemini almakta ustadırlar. Her durumda güvenilecek insanlardır. Dostluk onlar için çok önemlidir.

İş Hayatları:

Sınırları zorlayan bir iş kapasiteleri vardır. Onlar için imkansız diye bir şey yoktur. Pratik zekalarıyla aynı anda birden çok işi bir arada yapabilme yeteneğine sahipken bütün bunların arasında eğlenmekten de geri kalmazlar.

Aşk ve Evlilik Hayatları:

Duygusal hayatları son derece hareketlidir. Gerçekten aşık oluncaya kadar sürekli bir arayış içindedirler. Aşırı duygusal ve merhametli olduklarından, bazen merhamet duygusu ile aşkı birbirine karıştırdıkları olur. Ancak bu kargaşa çok da uzun sürmez.

 

KARAKTER GRUBU: 2

Genel Özellikleri:

Bu gruba ait insanlar hangi ayda doğmuş olurlarsa olsunlar benzer özellikler sergilerler.

Bu insanlar geleneklere ve otoriteye çok bağlıdırlar. Sürekli hatasız çalışmaya ve üstlerindeki makamın saygısını kazanmaya çaba gösterirler. Arkadaş canlısıdırlar ancak çekingen ve içedönük yapıları nedeni ile topluluk içinde zor fark edilirler. Yapı olarak zor beğenen insanlardır, arkadaşlarını özenle seçerler. Çocuklarına kol kanat gerer, kendi anlayışları doğrultusunda yetişmeleri, rahatları ve güvenleri konusunda ellerinden geleni yaparlar. Otoritelerine saygı gösterilmesini isterler ve bazen çocuklarından yapabileceklerinden fazlasını beklerler. Ev ve aile yaşamının iyi düzenlenmesi ve kusursuz bir makine gibi işlemesinden mutlu olurlar. Ayrıntılara çok dikkat eder ve düzeni bozacak en ufak ayrıntıdan bile rahatsız olurlar. Düzen duyguları onlara misafirlikte bile çevreye müdahale etmeye iter.

İş Hayatları:

Fazla baskın olmayan, lider özelliklerinden uzak kişiler olurlar ve sosyal hayatta genelde gerilerde yer alırlar. Kararsızlıkları da olumsuz sonuçlar almalarında etkili olur. Her zaman güven içinde olmak isterler. Yeteneklerini ve duygularını açığa çıkarmaktan çekindiklerinden hak ettikleri değerin çok azıyla yetinmek zorunda kalırlar.

Aşk ve Evlilik Hayatları:

Evlilikleri genel olarak çok sakin ve mutlu geçer. Karşılarındaki insana üzüntü yaşatmazlar. Çok iyi bir arkadaş, çok iyi bir eş ve çok iyi bir danışmandırlar. Ortak olarak güvenilirdirler.

 

KARAKTER GRUBU: 3

“Neşeli, Açık Yürekli, Duygusal”

Genel Özellikleri:

Neşeli, sevimli ve açık yürekli insanlardır. Aşırı duygusal ve olağanüstü pratik zekaya sahiplerdir. Hayatlarının bütün dönemlerinde neşeli oldukları gibi, bulundukları çevreye de neşe saçarlar. Etraflarındaki insanları mutlu etmek için özel bir çaba sarf ederler.

Çok büyük idealleri vardır. Gücü ve zenginliği severler. Buna rağmen bütün insanlara, içlerinden gelen doğallıkla her yardımı yapmaktan kaçınmazlar.

İş Hayatları:

Devamlı değişiklikten hoşlanırlar. Bu yüzden mümkün olduğunca aynı anda birçok işi yapmaya çalışırlar ve yaptıkları her işte mutlaka başarı sağlarlar. Bu başarılarının en büyük dayanaklarından biri parlak zekalarıdır.

Aşk ve Evlilik Hayatları:

Evlilikleri çok huzurlu ve mutlu geçmesine rağmen, evlenecekleri zaman kendilerinden son derece emin olmaları gerekmektedir. Karşılarındaki insana gerçekten aşık olmalı ve ondan kopamayacaklarına inanmalıdırlar.

 

KARAKTER GRUBU: 4

“Duygusal, Çalışkan, Dışa Dönük”

 Genel Özellikleri:

Duygusal, çalışkan, oldukça zeki ve toplumla iç içe yaşamaktan hoşlanan, dışa dönük insanlardır. Bulundukları çevrelere çok çabuk uyum sağlar, sevecen ve samimi tavırlarıyla kendilerini kabul ettirirler.

Çok zor elde ettikleri kazançları bile ihtiyacı olanlara düşünmeden verirler. Bazen kendi işlerini bile erteleyip başkalarına yardım etmekten kaçınmazlar. Bu onlar için çok doğal bir davranıştır ve üzerinde düşünmezler bile.

İş Hayatları:

Liderlik özelliklerini bünyelerinde barındırmaları, onların çok iyi bir yönetici olmalarında fazlasıyla etkilidir. Ancak idareciliği hiçbir zaman yukarıdan emirler verip kenara çekilmek gibi algılamazlar. Boş durmak onların yapısına taban tabana zıttır. Bu yüzden onları sürekli faaliyet içerisinde görürsünüz.

Aşk ve Evlilik Hayatları:

Evlilik hayatları için söylenecek çok şey yoktur. Kendisi için uyumlu ve sevdiği bir insanla karşılaştığında genel özellikleri mutlu bir evliliği sürdürmesi için zaten yeterlidir.

 

KARAKTER GRUBU: 5

“Pratik Zekalı, Girişimci, Meraklı”

Genel Özellikleri:

Pratik zekanın temsilcileri olan bu grubun insanları, aynı zamanda atılgan bir yapıya sahiptirler. Yapacakları bütün işleri en küçük ayrıntılarına kadar inceler, en ufak hataya yer vermeyecek şekilde planlarlar ve işe başlarlar

Oldukça duygusal ve merhametli yapılarından dolayı kendi işlerini dahi bir kenara bırakıp başkalarına yardıma koşarlar. Sosyal yaşantıları oldukça renklidir. Dostları arasında inanılmaz neşeli ve şakacı olarak bilinirler.

İş Hayatları:

Yaptıkları en ciddi işlerde bile eğlenceli bir taraf bulurlar ve işlerini keyifle yaparlar. Olağanüstü pratik zekaları sayesinde birçok insana imkansız gibi görünen işleri şaşırtıcı bir biçimde bitirip yeni arayışlara girerler. Boş durmaktan kesinlikle hoşlanmazlar.

Aşk ve Evlilik Hayatları:

Evlilik hayatları son derece başarılıdır. Mutlu ve huzurlu bir şekilde devam ederler. Hayat dolu insanlar olduklarından, bulundukları ortamları ve özellikle evlerini her zaman neşe ve sevinçle doldururlar.

 

KARAKTER GRUBU: 6

“Adil, Zeki, Çalışkan”

Genel Özellikleri:

Lider yaratılışlı, zeki, duygusal ve çalışkan insanlardır. Çok yüksek ideallere sahip olup toplum içerisinde önemli yerlere gelme isteğini daima içlerinde yaşatırlar Bunun için çok çalışmaktan ve mücadeleden kaçınmazlar. Onları engelleyecek olağanüstü engeller olmadıkça pratik zekalarıyla iş ve sosyal yaşantılarında inanılmaz başarılara imza atarlar.

Son derece duygusal, merhametli ve insancıldırlar. Tanımasalar dahi, yardıma muhtaç biriyle karşılaşmışlarsa arkalarını dönüp gidemezler. Özgürlüklerine son derece düşkündürler. Başına buyruk yaşamayı her zaman tercih ederler. Coşkulu ve neşeli insanlar olduklarından sosyal hayatları her zaman pırıl pırıldır.

İş Hayatları:

Lider yaratılışları ve yüksek idealleriyle her türlü işin üstesinden gelebilecek yapıdadırlar. Uyumlu ve uzlaştırıcı özellikleri pratik zekalarıyla birleştiğinde bulunmaz bir iş arkadaşı, çalışan ve elbette patron olurlar.

Aşk ve Evlilik Hayatları:

İnsan ruhundan iyi anladıkları ve herkesle çok iyi anlaşmayı bildiklerinden evlilik hayatları son derece huzurlu ve mutludur. Eşlerini nasıl mutlu edeceklerini çok iyi bilirler. Buna rağmen onların içindeki fırtınalara ve hızlarına ayak uydurmak zaman zaman zor olabilir. Bu yüzden kritik zamanlara dikkat edilmesi gerekir.

 

KARAKTER GRUBU: 7

“Zeki, Lider, Güvenilir”

Genel Özellikleri:

Duygusal, lider, zeki ve çalışkan insanlardır. Daima çok yüksek ideallerin ve parlak bir geleceğin peşinde koşar ve isteklerini gerçekleştirmek için devamlı bir uğraş içerisinde olurlar. Çok gelişmiş kıvrak zekaları hayatları boyunca en büyük yardımcılarıdır. Lider karakterleri onların daima önde ve tek olmalarını sağlar. Sanat faaliyetlerinde ve insan ilişkilerinde çok yetenekli insanlardır. Hayatı dolu dolu yaşayan, coşkulu kişilikleri vardır. Dostlarına karşı çok samimi davranırlar ve dostları için güvenilir insanlardır.

İş Hayatları:

Birden fazla işi aynı anda planlayıp altından kalkabilecek yeteneğe sahip insanlardır. Hiçbir zaman tek bir işle yetinmezler. Yetenekleri doğrultusunda yapabilecekleri tüm işleri aynı zaman dilimine sığdırıp başarıyla altından kalkacak kadar çalışkan ve yeteneklidirler.

Aşk ve Evlilik Hayatları:

İyi niyetli, duygusal ve coşkulu yaşam tarzları, özellikle evlilikle sonlanabilecek ilişkiler için düşündürücüdür. Böyle bir karar verecekleri zaman gerçekten iyi düşünmelidirler. Evlenecekleri kişiyi gerçekten sevdiklerinden emin olmalıdırlar.

 

KARAKTER GRUBU: 8

“Zeki, Hırslı, Duygusal”

Genel Özellikleri:

Son derece zeki, hırslı, duygusal ve çalışkan insanlardır. Hayat dolu ve coşkulu olmakla beraber yeteneklidirler de. Birçok konuda bu özelliklerini hayata geçirmeyi başarırlar. Lider yaratılışlı insanlardır, bu yüzden hep önde ve toplumun iyi kademelerinde olmayı arzularlar.

İşlerinden artan zamanlarda gezmek, seyahat etmek ve dostlarıyla birlikte vakit geçirmekten büyük haz duyarlar. Her ortamda insanlar üzerinde olumlu etkiler bırakırlar.

İş Hayatları:

Yönetici ve girişimci yapıları nedeniyle asla yerlerinde duramaz, devamlı yeni arayışlar içinde bulunurlar. Sürekli olarak kurdukları yeni planları hayata geçirmek için uygun zaman, uygun zemin beklerler. Daima büyük düşünür ve büyük işlerin altına imza atmak isterler.

Aşk ve Evlilik Hayatları:

Beraberliklerinde ve evliliklerinde neşeli ve mutlu bir hava hakimdir. Önsezileriyle ve olayların arkasındakileri görme kabiliyetleriyle sorunları bütünsel olarak değerlendirir ve fazla dert etmezler. Küçük ayrıntılara takılıp içinden çıkılmaz tartışmalara girmektense konuşmamayı tercih ederler.

 

KARAKTER GRUBU: 9

“Özel Grup”

Bu gruba ait insanlar çok özel bir etkiye sahip olup hangi ayda doğmuş olurlarsa olsunlar kesinlikle benzer özellikler gösterirler. Her ortamda lider kişiliklerini ortaya koyarlar. İş ve sanat hayatında en üst noktalara ulaşırlar.

Dokuzuncu grup, bu gruba dahil olan insanlara her konuda başarının kapısını ardına kadar açar. İçeri girip girmemek onlara kalmıştır. Ancak birçoğu bu kapıdan içeri girerek şanslı yollarına devam ederler.

Son derece mantıklı bir o kadar da duygusal insanlardır. Zaman zaman ikilem yaşasalar da mantıklarıyla çabuk toparlanıp dengeyi kurmayı bilirler. İnsancıl yanları da çok gelişmiştir. Özgürlüklerine son derece düşkündürler. Bu yüzden hesap vermekten hoşlanmazlar.

Hiçbir zaman sıradan ve basit işlerle ilgilenmek istemezler. Kararlarını kendileri vermek isterler. İdareci, yönetici, hükmedici bir yapıları vardır.  Güce ve güzelliğe düşkündürler. İstedikleri şey ne olursa olsun sınır tanımaz bir gayret gösterip eninde sonunda elde ederler. Hırsları, meraklı yapıları ve kıvrak zekaları her şeyin üstesinden gelmelerini sağlar.

İnsan ilişkilerinde son derece başarılıdırlar. Güçlü önsezileri ile insanları isabetle tahlil ederler. Dost ve olumlu yaklaşımları ile son derece olumlu etki bırakırlar.

 

KARAKTER GRUBU: 11

“Gerçek liderlerin grubu”

Bu grubun insanları hangi yaşta olurlarsa olsunlar, nerede yaşıyor olurlarsa olsunlar, hangi ayda doğmuş olurlarsa olsunlar her zaman lider vasıflarını üzerlerinde taşırlar. Şans her zaman onların yanındadır. Çoğu kişiye imkânsız gibi görünen şeyi onlar büyük bir rahatlıkla bitirirler. Aynı anda birçok yeteneğe sahiptirler. Politika, sanat, iş dünyası, yöneticilik, spor, insan ilişkileri vs.

Çoğunlukla bulundukları çevre onlara yetmez ve değişiklik peşinde koşarlar. Yeni girdikleri ortama çok çabuk uyum sağlarlar. Yeni el attıkları işleri bile kıyısından bucağından bulaşmazlar. Zirveye, en yüksek mevkiye çıkmaya çalışırlar.

İnsanlarla olan ilişkilerinde son derece dikkatli ve başarılıdırlar. Herkesle çok iyi anlaşabilirler. İş yapma ve yaptırma konusunda ayrı bir yetenekleri vardır.

Coşkulu insanlardır ve bu coşkuları aşk hayatlarında da aynen devam eder. Beraberliklerinde ve özellikle evliliklerinde kesinlikle aceleci davranmamaları gerekir. Hiçbir şey onları alt edemez ama karşı cinsle olan birlikteliklerinde eğer acele ve yanlış kararlar almışlarsa çok zor ve sıkıntılı zamanlar geçirebilirler. Sohbetlerinde karşısındaki kişiye güveninceye kadar kişilikleri ile ilgili ipucu vermezler. Karşılarındakinin düşüncelerini sezme yeteneğine sahip oldukları için diğer insanların hoşlandıkları ya da ilgilendikleri konuları hızla kavrar ve yardımcı olma amaçlı düşüncelerini açıklarlar.

Hayatları son derece renkli ve hareketlidir. Eğlenmekten, seyahat etmekten büyük keyif alırlar. Dostları ile eğlenmekten hoşlanırlar. Dolu dolu yaşayan, çevresindekilere güven ve ümit veren insanlardır.

Benzer İçerikler
İsimden Karakter Analizi Nedir?
İsimden Karakter Analizi Nasıl Yapılır?
Mayıs Ayında Doğanların İsimlerine Göre Karakter Analizleri
Haziran Ayında Doğanların İsimlerine Göre Karakter Analizleri
Temmuz Ayında Doğanların İsimlerine Göre Karakter Analizleri
Yorum

SON EKLENEN YAZILAR

YAZARLAR

Eyüp Kemal Sevinç
Gulderen Murteza
Ped. Alev G. Gürer
Uz.Dr. Birgül Coşkun
Uz.Dr. Demet Ilıkkan
Uz.Dr. Enver Kurt
Uz.Dr. Murat Palabıyık